Idun logo Colourful no background

Privatbetald neuropsykiatrisk utredning ADHD/ADD

Idun Barnkliniker på Kungsholmen i Stockholm erbjuder neuropsykiatrisk utredning i privat regi, stöd inför eventuell utredning samt insatser efter utredning. Vi har möjlighet att ta emot Ditt barn inom två veckor från att vi har fått in allt underlag och har ett helhetstänk som få andra mottagningar erbjuder. Vi screenar även för psykisk ohälsa och autismspektrumtillstånd men huvudfrågeställningen ska dock vara AD(H)D. 

Ser vi att frågeställningen är väldigt komplex och när ett barn har extra svårt att delta på undersökningar kan vi behöva boka in extra besök för att kunna skapa oss en så bra bild som möjligt. 

Privatbetald ADHD-utredning

Sedan mitten av 1990-talet har barn- och ungdomsmedicinska specialistvårdsmottagningar (Bumm) i Region Stockholm utrett barn 4–17 år med koncentrationssvårigheter. Detta breddade barnläkarnas kompetens, gjorde att ett helhetstänk växte fram och med Bumm-utredningarna fick man effektivt ner de årslånga köerna till utredning som fanns då Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) var den enda instans som genomförde ADHD-utredningar på barn.

Emellertid har reglerna nu ändrats. Ett inriktningsbeslut har tagits att utredningarna ska tillbaka till BUP. Fr.o.m. 1 juni 2022 får skola skicka remiss enbart till Bumm för barn 10–17 år medan övriga barn som behöver ADHD-utredas hänvisas till BUP och tanken är att alla barnutredningar gällande neuropsykiatriska diagnoser ska göras på BUP inom några år. Samtidigt vet vi att BUP:s resurser är knappa och väntetiden för en utredning inom BUP ofta är längre än barnen /ungdomarna mår bra av och läget är bekymmersamt.

Vi ser att barn och ungdomar som har odiagnosticerade neuropsykiatriska diagnoser ofta mår väldigt dåligt. På grund av det politiska beslutet att barn/ungdomar i Region Stockholm på sikt inte ska utredas inom Bumm utan alla utredningar ska ske inom BUP så ser vi också att barnens och deras familjers lidande ökar och förlängs så väntetiderna till BUP ofta är mycket långa och själva utredningarna tar lång tid. Vi brinner emellertid för att alla barn ska kunna få hjälp.

Därför har vi kommit fram till att det bästa vi kan göra för barnen och ungdomarna är att via Idun Barnkliniker AB erbjuda privatbetalda utredningar för de barn 4–17 år som inte vill eller kan vänta på en utredning på BUP eller inte vill göra den inom BUP.

Det kan också vara så att barnet / ungdomen redan känner till oss, har svårt för förändringar och nya människor och känner sig trygg hos den barnläkare, de barnsjuksköterskor och de psykologer som behandlat tex barnets astma, allergi, eksem, selektivt ätande. Det kan vara någon annan familjemedlem tex ett äldre syskon blivit utredd och behandlad hos oss för tex just ADHD. Då blir det bättre kontinuitet för familjen att utredas på vår mottagning

Vi erbjuder även neuropsykiatriska utredningar för de som vill bli av med en tidigare satt ADHD eller ADD-diagnos. Det här är barn och ungdomar som mår ganska bra. Så bra att de inte längre uppfyller kriterierna för en diagnos. I den offentligt finansierade vården som utgår ifrån att erbjuda de sjukaste vård först kommer dessa ungdomar alltid prioriteras sist. För ungdomen själv kan det dock vara oerhört viktigt för sin självkänsla att inte fortsätta ha en diagnos som vuxit bort. Därför erbjuder vi ”plocka-bort-diagnos-utredningar”. För den som är under 18 år (men över 10 år) kan man än så länge komma på remiss från skolhälsovården. Är du över 18 år men under 23 år erbjuder vi privatbetald utredning för att plocka bort en diagnos.

Utredningen tar ungefär en månad och genomförs av vårt team av kompetenta experter med lång erfarenheter. Vi stöttar både före, under och efter utredningen, oavsett vad vi kommer fram till.

Varför privatfinansierad utredning på Idun Barnkliniker AB:

  • Korta väntetider
  • Trygg miljö för barn och familj
  • Hög kvalitet – vi är bra på barn helt enkelt!
  • Lång erfarenhet
  • Ålder 4–17 åringar för diagnossättning
  • Ålder upp till 23 år för att ta bort tidigare ADHD-diagnos
  • Helheten, vi tar hand om andra medicinska aspekter: Underbehandlad astma? Allergi? Eksem? Sömnstörning? Ångest? Social fobi? Selektiv ätstörning? Näringsbrist? Huvudvärk? Magvärk?
  • Breda utredningar där alla neuropsykiatriska diagnoser och andra försvårande diagnoser penetreras (ADHD, ADD, hyperaktivitet, autism, Asperger). Vi tittar även på intellektuell funktionsnivå och vi tar även hänsyn till exempelvis språkstörning, dyslexi eller dyskalkyli, social fobi m.m.)
  • Vi hjälper till med intyg och stöttning efteråt

Pris

38000 kr. Vi inleder inte en utredning om vi inte först tillsammans kommit fram till att en privat utredning är det bästa steget för er.

3000 kr för extra konsultation med psykolog innan vi sätter igång utredningen. Man får då denna konsultation tillgodo om vi kommer fram till att det är lämpligt att fortsätta utredningen.

3000-5000 kr för eventuellt extrabesök på förskolan kostar ytterligare beroende på tidsåtgång och resväg.

Kontakta Oss

Mer Om ADHD, ADD, Autism Och Psykisk Ohälsa Hos Barn Och Unga