Idun logo Colourful no background

Privatbetald neuropsykiatrisk utredning ADHD/ADD för barn & vuxna

Idun Mimer

Privatbetald Neuropsykiatrisk Utredning ADHD/ADD på Idun Mimer, en neuropsykiatrisk mottagning på Kungsholmen i Stockholm

Privatbetald ADHD-utredning

Utredning

Neuropsykiatrisk utredning i privat regi för barn och vuxna via Idun Mimer, Kungsholmen, Stockholm.

Våra neuropsykiatriska utredningar individanpassas efter den enskildes behov.
Vi har möjlighet att ta emot inom 2 veckor från att vi har fått in allt underlag och betalning.
Efter utredning ger vi råd, återkoppling, remitterar vidare till rätt instanser.
 
Vi utreder brett: ADHD och autism* samt intellektuella funktionsvariationer och bedömer psykisk ohälsa och samsjuklighet.
 
*Ser vi att frågeställningen är väldigt komplex och så stora svårigheter finns att det blir svårt att överhuvudtaget genomföra undersökningar kan vi behöva boka in ett eller flera extra besök för att kunna skapa oss en så bra bild som möjligt för hur vi går vidare. Vi kommer då att pausa utredningen och prata med er innan vi fortsätter.

Sedan mitten av 1990-talet har barn- och ungdomsmedicinska specialistvårdsmottagningar (Bumm) i Region Stockholm utrett barn 4–17 år med koncentrationssvårigheter. Detta breddade barnläkarnas kompetens, gjorde att ett helhetstänk växte fram och med Bumm-utredningarna fick man effektivt ner de årslånga köerna till utredning som fanns då Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) var den enda instans som genomförde ADHD-utredningar på barn.

Emellertid har reglerna nu ändrats. Ett inriktningsbeslut har tagits att utredningarna ska tillbaka till BUP. Fr.o.m. 1 juni 2022 får skola skicka remiss enbart till Bumm för barn 10–17 år medan övriga barn som behöver ADHD-utredas hänvisas till BUP och tanken är att alla barnutredningar gällande neuropsykiatriska diagnoser ska göras på BUP inom några år. Samtidigt vet vi att BUP:s resurser är knappa och väntetiden för en utredning inom BUP ofta är längre än barnen /ungdomarna mår bra av och läget är bekymmersamt.

Vi ser att såväl barn och ungdomar som vuxna, som har odiagnosticerade neuropsykiatriska diagnoser ofta mår väldigt dåligt. På grund av det politiska beslutet att barn/ungdomar i Region Stockholm på sikt inte ska utredas inom Bumm utan alla barnutredningar ska så småningom ske inom BUP så ser vi också att barnens och deras familjers lidande ökar och förlängs så väntetiderna till BUP ofta är mycket långa och själva utredningarna tar lång tid. Vi brinner emellertid för att alla barn ska kunna få hjälp. Inom vuxenvärlden ser vi väldigt ofta hur det går när utredningarna inte är gjorda. Vi ser att i en barnfamilj mår alla bättre när även den vuxne som behöver det fått hjälp.

Därför har vi kommit fram till att det bästa vi kan göra för barnen och ungdomarna är att via vår syskonklinik Idun Mimer erbjuda privatbetalda utredningar för vuxna och för de barn 4–17 år som inte vill eller kan vänta på en utredning på BUP eller inte vill göra den inom BUP.

Det kan också vara så att familjen redan känner till oss, har svårt för förändringar och nya människor och känner sig trygg hos de psykiatriker, barnläkare, barnsjuksköterskor och psykologer som behandlat tex barnets astma, allergi, eksem, selektivt ätande. Det kan vara någon annan familjemedlem tex ett syskon, ett barn eller en förälder, blivit utredd och behandlad hos oss för tex just ADHD. Då blir det bättre kontinuitet för familjen att andra familjemedlemmar utreds på Idun Mimer. 

Vi erbjuder även neuropsykiatriska utredningar för de som vill bli av med en tidigare satt ADHD eller ADD-diagnos. Det här är ofta då unga vuxna, barn och ungdomar som mår ganska bra. De mår så bra att de inte längre uppfyller kriterierna för en diagnos. I den offentligt finansierade vården som utgår ifrån att erbjuda de sjukaste vård först kommer dessa personer alltid prioriteras sist. För den enskilde kan det dock vara oerhört viktigt för sin självkänsla att inte fortsätta ha en diagnos som vuxit bort. Därför erbjuder vi ”plocka-bort-diagnos-utredningar”. För den som är under 18 år (men över 10 år) kan man än så länge komma på remiss från skolhälsovården. Är du över 18 år erbjuder vi privatbetald utredning för att plocka bort en diagnos.

PRISER för VUXEN & BARN/UNGDOM (under 20 år)

ADHD-utredning:
Vuxen – 21 000 kr, Barn & Ungdom – 33 000 kr*

Autismutredning:
Vuxen21 000 kr, Barn & Ungdom – 36 000 kr*

Kognitiv bedömning (WISC, WAIS): 12 000 kr

Extra psykologbesök: 1500 kr

Missat besök (utebliven eller sen avbokning mindre än 24h): Ett extra psykologbesök kommer bokas och debiteras (dvs 1500 kr).

Telefonsamtal på förälders initiativ (rådgivning/avstämning max 15 min): 700 kr

*Hos barn/ungdomar upp till och med gymnasiet måste en kognitiv bedömning alltid ingå, därav det högre priset som då även inkl WISC/WAIS. Vid vuxenutredningar kan utredande team i vissa fall bedöma att Kognitiv bedömning kan undantas. Priset för vuxenutredning utan WAIS blir då enbart 21000 kr.

För att göra en Neuropsykiatrisk utredning som vuxen på Idun Mimer behövs också att vi säkerställer att missbruk inte förekommit, varför ett negativt drogscreeningtest kommer att behöva lämnas.

*Privatbetalda NP-utredningar hos Idun Mimer är momsfria och priserna ovan är därför de priser som gäller.

Du som har företag kan få NPF-utredningen betald av ditt företag som företagshälsovård. Det ska inte vara moms på NPF-utredningarna då de räknas som sjukvård.

I företaget som mottar fakturan behöver dock företaget ta ställning till om företaget ska förmånsbeskatta den anställde eller inte. Det beror på om det kan anses vara en förebyggande åtgärd för att se till att den anställde kan fortsätta arbeta. Den som funderar över förmånsbeskattning av NPF-utredning som företagshälsovård rekommenderas titta på information som Skatteverket skrivit om detta via länken här:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372021.html?date=2018-10-30

Det kan även vara bra att stämma av det med Skatteverket ifall man är osäker på hur man ska göra bedömningen.

Utredningen tar ungefär en månad och genomförs av vårt team av kompetenta experter med lång erfarenheter. Vi stöttar både före, under och efter utredningen, oavsett vad vi kommer fram till.

Varför privatfinansierad utredning på Idun Mimer:

  • Korta väntetider
  • Trygg miljö för barn och familj
  • Hög kvalitet – vi är bra på barn helt enkelt!
  • Lång erfarenhet
  • Ålder 4–17 åringar för diagnossättning
  • Ålder upp till 23 år för att ta bort tidigare ADHD-diagnos
  • Helheten, vi tar hand om andra medicinska aspekter: Underbehandlad astma? Allergi? Eksem? Sömnstörning? Ångest? Social fobi? Selektiv ätstörning? Näringsbrist? Huvudvärk? Magvärk?
  • Breda utredningar där alla neuropsykiatriska diagnoser och andra försvårande diagnoser penetreras (ADHD, ADD, hyperaktivitet, autism, Asperger). Vi tittar även på intellektuell funktionsnivå och vi tar även hänsyn till exempelvis språkstörning, dyslexi eller dyskalkyli, social fobi m.m.)
  • Vi hjälper till med intyg och stöttning efteråt

Kontakta Oss

Mer Om ADHD, ADD, Autism Och Psykisk Ohälsa Hos Barn Och Unga