Privatbetald neuropsykiatrisk utredning (ADHD, ADD, autism)

Idun Barnkliniker erbjuder neuropsykiatrisk utredning i privat regi, stöd inför eventuell utredning samt insatser efter utredning. Vi har möjlighet att ta emot Ditt barn inom två veckor och har ett helhetstänk som få andra mottagningar erbjuder.

Privatbetald ADHD-utredning

Varför privatbetald ADHD-utredning?

Sen mitten av 1990-talet har barn- och ungdommedicinska specialistvårdsmottagningar (Bumm) i Region Stockholm utrett barn 4-17 år med koncentrationssvårigheter. Detta breddade barnläkarnas kompetens, gjorde att ett helhetstänk växte fram och med Bumm-utredningarna fick man effektivt ner de årslånga köerna till utredning som fanns då Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) var den enda instans som genomförde ADHD-utredningar på barn.

Emellertid har reglerna nu ändrats. Ett inriktningsbeslut har tagits att utredningarna ska tillbaka till BUP. Fr.o.m. 1 juni 2022 får enbart barn födda 2012 och tidigare (äldre än 10 år) utredas på Bumm medan övriga barn som behöver ADHD-utredas hänvisas till BUP och tanken är att alla barnutredningar ska över till BUP inom några år.

Men vi vet att väntetiden för en utredning inom BUP ofta är längre än barnen /ungdomarna mår bra av och läget är bekymmersamt.

Därför erbjuder vi, inom ramen för Idun Barnkliniker privatbetalda utredningar för de barn 4-17 år som inte vill eller kan utredas i den offentliga vården. Vi erbjuder även neuropsykiatriska utredningar för de som vill bli av med en tidigare satt ADHD eller ADD-diagnos. För den som är under 18 år kan man komma på remiss från skolhälsovården. Är du över 18 år men under 23 år erbjuder vi privatbetald utredning för att plocka bort en diagnos.

Utredningen tar ungefär en månad och genomförs av vårt team av kompetenta experter med lång erfarenheter. Vi stöttar både före, under och efter utredningen, oavsett vad vi kommer fram till.

Pris

För en hel utredning, där inget är gjort sedan tidigare, är vårt pris 38000 kr. Vi inleder inte en utredning om vi inte först tillsammans kommit fram till att en privat utredning är det bästa steget för er.

Man kan också boka en konsultation innan vi sätter igång utredningen för 3000 kr. Man får då denna konsultation tillgodo om vi kommer fram till att det är lämpligt att fortsätta utredningen som i så fall kostar ytterligare 35000 kr. Eventuellt extrabesök på förskolan kostar ytterligare mellan 3000-5000 kr beroende på tidsåtgång och resväg.

Mer om ADHD, ADD, Autism och psykisk ohälsa hos barn och unga