Autism, eller Autismspektrumtillstånd (ASD) är ett samlingsnamn för flera tillstånd som på sätt och vis liknar varandra och diagnoserna överlappar:

 • Aspergers syndrom eller högfungerande autism
 • Autismliknande tillstånd eller atypisk autism
 • Autism

Märks det att man har autism?

Man kan inte se på någon att den personen har autism. Man kan märka att man har autism genom att personen med ASD har:

 • Begränsat samspel och kommunikation med andra
 • Stereotypa val av aktiviteter, beteenden och intressen
 • Förändringsovilja

Kan barn ha autism?

Ja, autism är inget man får som vuxen utan det är något som märks tidigt under barndomen. Man bör fundera över autism hos barn om barnet har:

 • Svårt att prata och umgås
 • Svårt med kontakt med jämnåriga
 • Svårt att klara kraven i skolan
 • Ett upprepande beteende / rörelser

Är autism en sjukdom?

Nej, autism är ett annorlunda sätt att fungera. Hjärnan tar in och hanterar information på ett annorlunda sätt. Du som har autism är inte sjuk och det är inte något fel på dig men eftersom du reagerar och bearbetar information på annat sätt än andra hanterar du saker på ett sätt som andra inte förväntat sig. Det kan göra att du mår dåligt och får svårt med sociala relationer.

Vad är det som blir annorlunda när man har autism?

När man har autism har man ofta svårt med sociala relationer. Man har svårt att få kompisar eller bibehålla de man har. Ofta har man svårt i att sätta sig in i vad andra känner och behöver. Man kan också ha svårt att förstå sina egna känslor. Därför är det inte ovanligt att man kan reagera med kroppen, tex med smärta, när man är ledsen eller stressad. Det kan också vara svårt att skilja på närliggande känslor som sorg, ilska, besvikelse eller stress så att allt känns som tex sorg eller ilska. Eller så känner man total lycka varje gång man är uppspelt, nöjd, belåten eller glad över något.

Ytterligare en sak som är klurigt för de som har autism är att tolka det social samspelet. Det brukar vara svårt med ansiktsuttryck, gester, tonfall, hålla ögonkontakt. Därför är det inte ovanligt att man missförstår och misstolkar situationer, intentioner och personer. Vissa som har autism har en mekanisk språkmelodi, alltså pratar lite hackigt.

Det förekommer också att den som har ASD har ett återkommande upprepande beteende och gör samma sak om och om igen, tex kan det vara olika rytmiska rörelser som kommer när du blir upprymd eller stressad. Men man kan ha sådana rörelser utan att ha autism och man kan ha autism utan att ha sådana rörelser.

Den som har ASD har ofta svårt att förställa sig vad en förändring kan innebära, alltså vad som ska hända. Det leder till en känsla av att vara otrygg och så blir man rädd för det nya eller oväntade. Det i sin tur leder till att man får svårt med förändringar och nya situationer. Vardagen med struktur och rutiner går lättare.

Svårt att sortera och ta in ny information och jämföra med gammal information. Det är alltså svårt att koppla ihop det som händer här och nu med tidigare erfarenheter och minnen. Därför kan det vara svårt att dra lärdom av tidigare misstag och för omgivningen kan det kännas tjatigt att flera gånger behöva upprepa saker man tycker man sagt förut, tex kan man säga till ett barn att inte sparka fotboll “här” och mena inomhus. Barnet som dribblade med fotbollen i sovrummet kan dels känna att “jag spelar ju inte fotboll för jag är inte på en fotbollsplan” och dels kan barnet något senare spela fotboll i vardagsrummet och inte tycka att det är samma sak som det precis blivit tillsagd om.

Det är inte ovanligt att reagera annorlunda på sinnesintryck. Den som har AST kan vara känslig för olika lukter, smaker, konsistenser, ljud, ljud eller beröring. Tex kan barn med AST vilja bära enbart mjuka, löst sittande kläder utan lappar som inte skaver. Många med AST är också mycket selektiva i sitt ätande.

Överlappande diagnoser

Det är inte alls ovanligt med överlappande diagnoser med autism. Tex är det inte ovanligt att den som har autism också har:

 • Svårt att sova
 • Ad(h)d (läs mer om ADD hos barn)
 • Dyslexi (svårt att avkoda läsning)
 • Nedstämdhet
 • Ångest, fobier, tvångshandlingar
 • Svårigheter med att koordinera rörelser (så det blir svårt att lära sig cykla eller simma)

Vissa har även andra svårigheter.

Läs mer om Autism hos Autism- och Aspergerförbundet.

Autism Idun Bumm Kungsholmen Stockholm

Sedan oktober 2022 erbjuder Idun Barnklinik, som komplement till våra remitterade NP-utredningar, även privatfinansierade utredningar för Adhd, ADD och Autism.

Dela Artikeln

Fler artiklar du kanske gillar

Oralmotorisk utveckling Idun Bumm Kungsholmen
Övrigt

ORALMOTORISK UTVECKLING

Detta är ett gästinlägg från Miriam Hartstein, Specialistlogoped hos ABC Logopedtjänst. Munnen är viktig från allra första början hos människan och har stor betydelse för

Läs Mer »
falsk krupp idun bumm
Doktorn svarar

FALSK KRUPP

Falsk krupp orsakas av en svullnad i de övre luftvägarna, som i sin tur orsakas av en virusinfektion. Ofta kan krupp komma som första symptom

Läs Mer »