Allergivaccination

När vanlig allergibehandling inte räcker till

Be om en remiss till Idun Bumm Kungsholmen för mer information, bedömning och ställningstagande till en eventuell allergivaccination.

Allergivaccination (AIT och SLIT)

I regel får ditt barn mycket mindre allergibesvär, både under själva behandlingen och många år efteråt, men behandlingen är lång och kräver att både ditt barn / din ungdom och ni som föräldrar är engagerade och villiga att följa behandlingen noga.

Tablettbehandling finns mot allergi mot gräs, björk och kvalster. Sprutbehandling finns mot gräs, björk, kvalster, hund, katt, bi och geting.

Vid behandling mot pollen är det viktigt att starta behandlingen flera månader innan pollensäsongen startar. Har ditt barn astma måste ditt barn vara välbehandlad i sin astma före start.

Idun Bumm startar tablettbehandling (SLIT) och sprutbehandling (AIT) varje höst. Kontakta mottagningen för mer information.

Hur går SLIT Till?

Ditt barn får en tablett varje dag under 3 år.
Allra första tabletten tas på Idun, sedan får ditt barn fortsätta behandlingen hemma.

Hur går AIT till?

Ditt barn får en spruta i veckan under 11 veckor.
Därefter får ditt barn en spruta ungefär var 6:e vecka under 3 år.
Ditt barn måste stanna på Idun Bumm under 30 minuter efter varje spruta.

Begreppsförklaring

Allergivaccination heter egentligen allergen immunterapi (AIT). Man skiljer på sprutbehandling (AIT) och tablettbehandling (SLIT). Tidigare kallades AIT för allergenspecifik immunterapi, ASIT.