Vaccination

Vaccinationer mot TBE (fästing), Vattkoppor och Mässling

Barn som går på Idun BUMM Kungsholmen och syskon och föräldrar kan få hjälp med vaccination. Vi har dock inte drop in. Fråga oss om pris och bokning på plats eller via 1177.se.

Prislista per vaccinationstillfälle

  •  TBE barn 380 kr, vuxna 410 kr
  •  Vattkoppor 830 kr
  • Mässling-Påssjuka-Röda Hund (MPR) 540 kr*
* Äggallergiker på remiss från BVC och skolhälsovård som bedöms behöva vaccin på Bumm av säkerhetsskäl erbjuds MPR kostnadsfritt om det ges efter 12 månaders ålder och medtages från BVC.
 
För övriga vaccinationer hänvisar vi till andra vaccinationsmottagningar.

Information om vaccinen

Fästingburen hjärninflammation (cirka 200 fall i Sverige per år). Vaccination kan ske efter 1 års ålder. Tre vaccin krävs första året. Dos 2 ges 1-3 månader efter dos 1 och den tredje dosen ges 5-12 månader efter dos 2. Fyra år efter grundvaccination ges en första boosterdos och därefter ska vaccinet fyllas på vart 5e år.

Vaccination kan ske från 9 månaders ålder. Två sprutor med minst 6 veckor tidsspann emellan beräknas ge ett livslångt skydd.

Ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet i Sverige efter 12 månaders ålder.  Finns behov av vaccination innan dess går det bra att vända sig till oss för en så kallad “noll-dos”