ASTMA OCH COVID-19 HOS BARN

Coronavirus Barn Idun Bumm Kungsholmen Barnläkare

På Idun Bumm Kungsholmen har barnläkarna och barnsjuksköterskorna märkt att de får många frågor om astmamedicinering och risken att insjukna i svårare sjukdom för barn med astma. Vi har frågat dem vilka de vanligaste frågorna är och vad de skulle vilja att föräldrarna visste.

Är coronaviruset farligt för mitt barn med astma?

Generellt gäller att covid-19 är ett potentiellt oberäkneligt och därmed inte alls ett ofarligt virus.

Även andra virusinfektioner som RS-virus och influensavirus, para-influensavirus och metapneumovirus kan vara farliga för barns små och känsliga luftvägar. 

För alla dessa infektioner gäller att man klarar infektionen bäst om kroppen är i så gott skick som möjligt och har man en kronisk påverkan på kroppen som astma innebär det att astman ska vara så välbehandlad som möjligt innan man blir sjuk.

Med det sagt, är det många kroniskt sjuka barn som utsatts för smitta och som själva insjuknat i covid-19, och det är ändå oerhört sällsynt att det går riktigt illa för barn.

Vad kan jag göra som förälder för att hjälpa mitt barn med astma om det får covid-19?

För barn med astma ska barnet följa sin medicinering och vara extra noggrann med att ta sin underhållsbehandling enligt schemat. Blir barnet sjukt ska också behandlingen trappas upp till högdosschema.

Alla barn med astma ska ha ett skriftligt behandlingsschema som är lätt att följa. Saknar ditt barn ett sådant behandlingsschema, be barnets läkare om det!

Se också till att ditt barn har astmamediciner hemma och att eventuell spacer är hel och ren.

Vi har en eldriven nebulisator till vårt barn. Är det bättre om jag använder den vid covid-19?

Vad avser barn som har svår astma som ofta behöver nebulisator (som kanske har en egen Ailos, PariBoy, Albatross eller InnoSpireGo) gäller det att tänka sig för en gång extra innan dessa används.

Givetvis ska de användas om barnet behöver andningshjälp, men tyvärr gör användande av sådan eldriven nebulisator att smittan omvandlas från droppsmitta till luftburen smitta som sprids i hela rummet där den hänger kvar i flera timmar. 

Det är alltså bra att försöka se till att barnet inte blir så pass påverkad i sin astma att den eldrivna nebulisatorn behövs. Detta för att inte utsätta föräldrar och syskon för stora mängder viruspartiklar i luften.

Rekommendationen är därför att man låter barnet inhalera regelbundet och extra ofta med luftrörsvidgande medicin i spacer (vanlig andningsbehållare som exempelvis Optichamber, Vortex eller L’Espace) under de värsta förkylningsdagarna.

Hur gör jag för att få hjälp till mitt barn om mitt barns astma blir sämre i samband med en infektion när vi inte får komma till sjukvårdsmottagningar vid infektion?

På Idun Bumm Kungsholmen har vi möjlighet till säkra videobesök via vår app: Idun Barnklinik, som laddas ner via Google Play eller Appstore.

Med hjälp av videobesöket kan vi, om ditt barn har bar överkropp, se ditt barn, räkna andningsfrekvens och titta på hur andningsmuskulaturen jobbar.

Blir vi oroliga kan vi givetvis ibland behöva be er att komma in till oss för att mäta syremättnad ändå alternativt åka till barnakuten för att ta prov på gasnivåerna i blodet.

Vi får också många frågor om allergi och allergisk astma och covid-19 och hur man skiljer de åt. 

Vid allergisk astma har barnet ofta andra allergiska symptom som kliande ögon, eksem, rinnande näsa eller eksemskov. Allergisk astma ska behandlas både med astmamedicin och med allergibehandling och medicinen ska iaf lindra något.

Kontakta Idun Bumm så hjälper vi till att optimera allergibehandlingen!

Dela Artikeln

Fler artiklar du kanske gillar

Oralmotorisk utveckling Idun Bumm Kungsholmen
Övrigt

ORALMOTORISK UTVECKLING

Detta är ett gästinlägg från Miriam Hartstein, Specialistlogoped hos ABC Logopedtjänst. Munnen är viktig från allra första början hos människan och har stor betydelse för

Läs Mer »
falsk krupp idun bumm
Doktorn svarar

FALSK KRUPP

Falsk krupp orsakas av en svullnad i de övre luftvägarna, som i sin tur orsakas av en virusinfektion. Ofta kan krupp komma som första symptom

Läs Mer »