Beställ en Journalkopia

Regelverk, avgifter och handläggningstid

En patient har enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) rätt att kostnadsfritt få en kopia av alla personuppgifter om honom eller henne som behandlas av vårdgivaren, så kallat registerutdrag, vilket även omfattar journalkopia. Avgift bör därför i normalfallet inte tas ut för journalkopia till patient. 

Avgift

I fall av upprepade förfrågningar från patienten om samma journalkopia får dock avgift tas ut enligt reglerna för utlämnande av allmän handling. För övriga journalkopior gäller att privatpersoner erhåller upp till nio sidor gratis. Den tionde sidan kostar 50 kronor och varje följande sida kostar två kronor styckDärutöver tillkommer alltid en administrationsavgift på 60 kr. För privatpersoner som begär kopia av egen eller eget barns patientjournal tillämpas en maxavgift på 300 kronor. 

Räkneexempel
Ex 1) Begäran av journalkopia 6 sidor: 60 kr administrationsavgift, sid 1-6 gratis = 60 + 0 = 60 kr avgift
Ex 2) Begäran av journalkopia 24 sidor: 60 kr administrationsavgift, sid 1-9 gratis, sid 10 kostar 50 kr, sid 11-24 kostar 14 x 2 kr = 28 kr, dvs 60 + 50 + 8 kr = 138 kr avgift.

Postförskott

För att säkerhetsställa att ditt barns journalkopior inte hamnar i orätta händer skickas journalhandlingar som skickas per brev med postförskott och kvitteras ut när vårdnadshavare styrkt sin identitet med giltig svensk legitimation på postombud.

Legitimation

Hämtas journalhandlingar på Idun Bumm ska vårdnadshavares identitet kunna styrkas genom uppvisande av i Sverige giltig legitimation.

Handläggningstid

Det kan ta upp till 30 dagar innan du får dina begärda handlingar. Vi skickar handlingarna till folkbokföringsadressen eller om du föredrar att hämta dessa från mottagningen (mot uppvisande av legitimation). Enklast begär du journalkopior via 1177.

Om ni önskar journalkopior för fortsatt vård på annan mottagning som inte har Take Care, kan ni be er nya mottagning att rekvirera journalerna direkt av oss genom att skicka en rekvisition. När vi har mottagit rekvisitionen kommer vi skicka journalkopiorna direkt till den nya mottagningen med rekommenderad post.