FÖR LÅNG ELLER FÖR KORT

Barn är olika och växer olika. Vissa barn kommer i puberteten tidigare och andra senare och det påverkar såklart även när tillväxtspurten inträffar. Tillväxt och pubertet är till en stor del ärftligt men ibland kan det dock vara så att ett barn avviker från sin individuella tillväxt eller sin förväntade tillväxt. Det kan bero på en underliggande rubbning av hormoner eller en underliggande sjukdom som påverkar kroppens energibalans.

Barnhälsovården, dvs BVC och sedan skolhälsovården (skolsköterskan) har som uppgift att väga och mäta alla barn och ska ta kontakt med en specialistvårdsmottagning, som tex Idun Bumm Kungsholmen, för att vi ska kunna utreda om det är något som stör barnets tillväxt. Vi försöker också på olika sätt optimera tillväxten. Ganska ofta har vi ju ett barn med en frisk kropp som bara råkar ha ärftlighet att inte bli så lång.

För att titta på förväntad längd så tittar BVC-sköterskan, skolsköterskan och vi inom specialistvården på barnets ”Tillväxtkurvor” för längd, vikt, huvudomfång och BMI.

Spetskompetens på Idun Bumm

På Idun Bumm Kungsholmen är våra barnläkare vana att utreda tillväxt hos barn. Vi har även barnendokrinolog och medicine doktor Ulrika Berg som arbetar på mottagningen, som alltså är expert på just det här med tillväxt, pubertet och hormoner.

Vilka barn bör utredas?

  • Barn som växer långsamt eller vars tillväxt stannas av.
  • Barn som växer fortare eller är mycket längre än andra barn.
  • Barn som vid 2 års ålder inte nått den förväntade ”tillväxtkurvan”.
  • Barn som fallit av från sin förväntade tillväxtkurva.
  • Ett barn som är kortväxt och sen i sin pubertet.

Stöd från barnpsykolog på Idun Bumm

Det är inte alls ovanligt att barn som avviker i sin tillväxt mår dåligt. Ibland uttrycks barnets dåliga mående med ledsna tankar och en dålig självbild, men ibland kan barnet få kroppsliga symptom i form av huvudvärk, magvärk, klump i halsen, svårt att äta, illamående och yrsel utan att förstå att det är knoppen som är stressad och mår dåligt. Då kan barnet /ungdomen behöva psykoedukativ behandling för att stärka sin självkänsla och sin självbild och du som förälder kan också få stöd i hur du stöttar ditt barn / din ungdom bäst.

Alla barn som är mellan 6 och 17 år och som går på Bumm kan ta stöd av våra barn- och ungdomspsykologer. Kontakta oss om ditt barn går på Bumm och mår dåligt av hur hen växer via 1177.se eller ring.

Längd barn Idun Bumm

Dela Artikeln

Fler artiklar du kanske gillar

Oralmotorisk utveckling Idun Bumm Kungsholmen
Övrigt

ORALMOTORISK UTVECKLING

Detta är ett gästinlägg från Miriam Hartstein, Specialistlogoped hos ABC Logopedtjänst. Munnen är viktig från allra första början hos människan och har stor betydelse för

Läs Mer »
falsk krupp idun bumm
Doktorn svarar

FALSK KRUPP

Falsk krupp orsakas av en svullnad i de övre luftvägarna, som i sin tur orsakas av en virusinfektion. Ofta kan krupp komma som första symptom

Läs Mer »