ÖVERVIKT OCH FETMA HOS BARN

Ganska ofta är det är svårt att se på barnet att det är överviktigt. Man upptäcker vilka barn och ungdomar som har övervikt eller fetma genom att granska barnets tillväxtkurvor. Därför är det ofta BVC eller skolsjuksköterskan som först märker att ett barn är överviktigt.

Kraftig övervikt kallas fetma eller obesitas och räknas som en sjukdom.

Övervikt och fetma hos barn är vanligt och orsakas inte av lathet eller slapphet. Barns vikt påverkas av en mängd olika faktorer som ärftlighet, matvanor och hur mycket barnet rör på sig.

Varför får man inte vara överviktig?

Att arbeta med att minska fetma hos barn handlar inte om att alla ska se ut på ett och samma sätt. Det handlar faktiskt inte om utseende alls. Men många, såväl vuxna som barn, tror det och blir ledsna. I samhället finns många mindre bra tankar kring normer, alltså så som man tycker eller tror att man ska vara. De som känner sig utanför ”normen”, kan då känna sig utstötta eller få en dålig självbild. En del av arbetet kring övervikt är också att hjälpa barnen bygga upp sin självbild. Det är aldrig okej att bli retad för att man ser ut på ett visst sätt.

Det är viktigt att förstå att poängen med behandling av barnfetma inte är att förändra barnets utseende, även om det är en ofrånkomlig konsekvens av behandlingen och det som är snabbast mätbart för att utvärdera resultatet. Från barnhälsovården vill man att barnen ska äta hälsosammare, få i sig mer varierad och balanserad kost bestående av vitaminer, mineraler, protein, långsamma kolhydrater och essentiella fettsyror. Man vill att barnen ska lära sig sunda vanor avseende motion och rörelse. Barnen ska lära sig hitta rörelseglädjen. Sen vill vi minska på skadliga blodfetter, fettinlagring i levern, öka blodcirkulationen i ryggraden och andra leder, sänka blodsockerhalten, mm.

Vi vet nämligen att även om vi har väldigt mycket mat i samhället idag är det många som får för mycket av fett och socker och för lite kroppsrörelse, och det leder till fetma. Kraftig övervikt och fetma leder till att kroppen lagrar in fett på fel ställen och det anstränger kroppen (hjärta, lungor, levern, leder, ryggen) på fel sätt. Det i sin tur ökar risken för sjukdomar som diabetes, andra hormonrubbningar eller hjärtsjukdomar, leversjukdom, smärtor i knän, rygg, fotleder, dåligt flås. Vissa av dessa komplikationer kommer ganska snabbt, andra dröjer 20 – 30 år. Därför är det viktigt att skydda barn och ungdomar, som förhoppningsvis har ett långt liv framför sig, från att bli överviktiga.

För barnet självt kan målet med att gå ner i vikt vara att orka springa lika mycket som sina kompisar på fotbollsplanen, att orka vara med på orienteringsdagen utan att pinas hela dagen eller att sluta ha ont i knän och rygg eller att sluta ha huvudvärk så ofta genom att göra annat än att sitta framför en skärm. Att hitta barnets egna mål med viktarbetet är viktigt. Och vi vet att det är bättre för barnets självbild att koppla det målet till kroppsfunktion och inte till kroppsutseende.

Hur hjälper vi på Idun Bumm ditt barn med övervikt eller fetma?

All behandling handlar om att ändra vanor. Ditt barn behöver äta bra och lagom mycket och att röra på sig mer. Det handlar inte om snabba förändringar, men långsamma och hållbara över flera års tid. För att kroppens immunförsvar och koagulationssystem ska fungera bra behöver kroppsvikten minska långsamt, alternativt stå still medan barnet fortsätter växa på längden.

För att få hjälp att ändra vanor finns vi inom vården. På Idun Bumm kan vi hjälpa till med många olika saker:

  • råd om kost och motion
  • hjälp med motivation och delmål
  • vägning och mätning
  • medicinska undersökningar och utredning
  • utbildningar och samtalsstöd
  • att vara bollplank vid problem
  • gränssättning, belöningssystem
  • skärmtid

Vilka hjälper mitt barn?

Många som kommer till oss med sina barn för behandling av barnfetma tror att de ska få träffa en barnläkare först och få en snabb lösning men så är det inte. På Idun Bumm arbetar vi i team runt barnen och familjerna. Vi fokuserar på funktion och hållbara lösningar för att stärka upp och bibehålla hälsan och hur du som förälder ska göra för att hjälpa ditt barn att hjälpa sig själv. Du som förälder och dina egna kostvanor och rörelsevanor är oerhört viktig som ett föredöme för ditt barn.

Barnsjuksköterskorna utgör grunden för all obesitasbehandling på Idun Bumm. Vid ditt barns första besök träffar ni alltid en barnsjuksköterska för att gå igenom ärftlighet, hur ditt barn rör sig och vad ditt barn äter. Barnsjuksköterskorna kallar till regelbundna besök för stödjande och peppande samtal och kontroll av vikt och längd och vid varje besök sätts mål upp till nästa besök.

Lite då och då behöver vi kontrollera att övervikten inte lett till påverkan på kroppen. Därför får barn och ungdomar som behandlas över övervikt också träffa barnläkare vid andra eller tredje besöket på Idun Bumm samt vid årsbesök. Det kan vara högt blodtryck, leverpåverkan, D-vitaminbrist eller förstadium till diabetes eller så behöver ditt barn kontrolleras så att man vet att det inte finns hormonrubbningar.

På Idun Bumm har vi också psykologer som kan hjälpa till som samtalsstöd, gränssättning och föräldracoaching. Det är nämligen alltid utmanande att ändra vanor i en familj. Ibland kan det vara så att barnet / ungdomen mår dåligt av sin övervikt och behöver någon att prata med.

Vi hjälper också till med remiss till dietist för kostomställning och så hjälper vi också till med fysisk aktivitet på recept (FaR) och med remiss till sjukgymnast för rörelseaktivering och träning.

Läs mer på 1177 om fetma och om bra mat för barn.

Övervikt och fetma hos barn Idun Barnklinik BUMM

Dela Artikeln

Fler artiklar du kanske gillar

Oralmotorisk utveckling Idun Bumm Kungsholmen
Övrigt

ORALMOTORISK UTVECKLING

Detta är ett gästinlägg från Miriam Hartstein, Specialistlogoped hos ABC Logopedtjänst. Munnen är viktig från allra första början hos människan och har stor betydelse för

Läs Mer »
falsk krupp idun bumm
Doktorn svarar

FALSK KRUPP

Falsk krupp orsakas av en svullnad i de övre luftvägarna, som i sin tur orsakas av en virusinfektion. Ofta kan krupp komma som första symptom

Läs Mer »