Depression hos barn och unga, Idun BUMM Kungsholmen

DEPRESSION HOS BARN OCH UNGDOMAR

Antal barn och ungdomar som behandlas för depression och ångest ökar. Det är betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män som får behandling. Det är också vanligare att unga flickor och kvinnor skadar sig jämfört med pojkar och unga män. Tyvärr är det allt längre väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin …

DEPRESSION HOS BARN OCH UNGDOMAR Read More »