UTREDNING FÖR ADHD & AUTISM HOS BARN

Kan Idun Bumm Kungsholmen utreda alla barn för adhd och autism?

Ja, det kan vi! 

På Idun Bumm finns kompetens att utreda alla de diagnoser som ingår i en neuropsykiatrisk utredning. De barn som inte ingår i uppdraget som Region Stockholm givit till vårdvals-Bumm kan utredas privatfinansierat på Idun Barnkliniker (se nedan).

Om det finns alltför komplicerande psykiatriska eller sociala frågor kan BUP vara en bättre instans för utredning. Det krävs också att ett barn/ungdom är drogfri för en utredning. 

Vilka åldrar utreds för ADHD och autism på BUMM eller BUP?

På Idun Barnklinik utreds barn från 4 år – 17 år.

Barn födda 2013 och tidigare utreds på Uppdrag av Region Stockholm inom Idun Bumm Kungsholmen. Även ungdomar under 18 år som känner att de vuxit ifrån sin diagnos kan utredas på Uppdrag av Region Stockholm om skolan skickar remiss.

Barn födda 2014 och senare ska enligt det nya vårdvalsavtalet inte utredas på vårdvals-bumm utan remitteras då från skolan till BUP för en neuropsykiatrisk utredning.

Om du som förälder till ett sådant yngre barnen (från 4 år) inte vill att ditt barn ska utredas på BUP, kontakta Idun Barnkliniker för en privatfinansierad ADHD- / autismutredning på Idun Barnkliniker.  En sådan utredning kan ibland finansieras av ditt barns sjukförsäkring. Se länk för mer information om privatbetalda ADHD- och autismutredningar.

Unga vuxna 18–23 år som känner att de vuxit ifrån sin ADHD /ADD utreds också privatfinansierat på Idun Barnkliniker.

Inför en neuropsykiatrisk utredning

Innan en ADHD/autismutredning kan börja behöver vi få in följande underlag:  

Samtycke till utredning krävs från samtliga vårdnadshavare, och beroende på ålder även från barnet själv, innan en utredning kan påbörjas. Barnet behöver också vara drogfri. 

BVC- och/eller skolhälsovårdsjournaler. Båda finns hos skolhälsovården. 

Pedagogisk kartläggning och eventuellt åtgärdsprogram, dvs dokument som används i skola/förskola för att kartlägga ett barns fungerade när det finns svårigheter. Om detta inte finns behövs en pedagogisk kartläggning, tex finns det ifyllbara sådana på Idun Bumms hemsida under rubriken ”Fakta för vårdgivare” och underrubriken ”NP-remiss ska innehålla”.

Diagnostik

Tänk på…  

Det är viktigt att vara medveten om att en utredning kan innebära att en diagnos ställs, tex ADHD, ADD autismspektrum eller intellektuell funktionsnedsättning.  

Hur lång tid tar en ADHD-utredning eller autismutredning?

Det är omfattande tidsåtgång under en kort intensiv period. 

Den neuropsykiatriska utredningen sked under ca 4 veckor och innebär 1-2 utredningspass i veckan. Vid längre besök med barnet tar vi paus, så ta med mellanmål till barnet. 

Meddela vid planeringen av utredningen er patientansvariga behandlare om tider då ni inte kan närvara på mottagningen.  

Detta då eventuella ombokningar av utredningspass skjuter hela utredningen framåt, ibland flera veckor. 

När planeringen är klar får ni en sammanställd kallelse med alla tider.

Efter en neuropsykiatrisk utredning

Efter en neuropsykiatrisk utredning på Idun Bumm erbjuder vi förutom återgivning, utlåtande och rekommendationer (vilket ingår i alla neuropsykiatriska utredningar) även…

Medicinsk behandling av koncentrationsstörning med ADHD-medicin: information, noggrann uppföljning, justering av dos.

Besök hos barnpsykolog till föräldrar och/ eller barn för barn 6–17 år som fått en neuropsykiatrisk diagnos eller som går på BUMM i Region Stockholm för stödjande samtal eller KBT-behandling vid behov.

ADHD utredning Stockholm Idun Bumm Kungsholmen
Autism Idun Bumm Kungsholmen Stockholm

AUTISM

Autism, eller Autismspektrumtillstånd (ASD) är ett samlingsnamn för flera tillstånd som på sätt och vis liknar varandra och diagnoserna överlappar: Aspergers syndrom eller högfungerande autism

Vidare till inlägget »

Dela Artikeln

Fler artiklar du kanske gillar

Oralmotorisk utveckling Idun Bumm Kungsholmen
Övrigt

ORALMOTORISK UTVECKLING

Detta är ett gästinlägg från Miriam Hartstein, Specialistlogoped hos ABC Logopedtjänst. Munnen är viktig från allra första början hos människan och har stor betydelse för

Läs Mer »
falsk krupp idun bumm
Doktorn svarar

FALSK KRUPP

Falsk krupp orsakas av en svullnad i de övre luftvägarna, som i sin tur orsakas av en virusinfektion. Ofta kan krupp komma som första symptom

Läs Mer »